top of page

O mnie

Krzysztof Natusiewicz

Inżynier systemów

Jestem inżynierem systemów w wiodącej Polskiej firmie z branży kosmicznej Creotech Instruments.

Posiadam certyfikat ASEP (Associate Systems Engineering Professional).

Specjalizuję się w tematyce zarządzania wymaganiami oraz tworzenie modeli systemów używając języka SysML. 

Jestem wiceprezesem polskiego oddziału Międzynarodowej Rady Inżynierów Systemów (INCOSE - International Council on Systems Engineering). Byłem pomysłodawcą i współautorem tłumaczenia polskiej wersji „Podręcznika inżynierii systemów opartej na modelach”. Prywatnie pasjonuję się eksploracją kosmosu i staram się propagować myślenie systemowe w życiu codziennym.

Czym jest inżynieria systemów

Inżynieria systemów to interdyscyplinarna dziedzina inżynierii i zarządzania projektami inżynierskimi, która koncentruje się na projektowaniu, integrowaniu i zarządzaniu złożonymi systemami w ciągu całego cyklu ich życia. U podstaw inżynierii systemów leżą zasady myślenia systemowego.

Inżynieria systemów to solidne podejście do projektowania, tworzenia i obsługi systemów. W uproszczeniu podejście polega na identyfikacji i kwantyfikacji celów systemu, tworzeniu alternatywnych koncepcji projektowych systemu, przeprowadzania analiz porównawczych, wyborze i realizacji najlepszego projektu, weryfikacji poprawności wykonania i integracji projektu oraz ocenie powdrożeniowej tego jak dobrze system spełnia (lub spełniał) założone cele.” Podręcznik do Inżynierii systemów NASA

bottom of page