top of page

Współpraca

Jak możemy współpracować? Co mogę dla Ciebie zrobić?

Sysml_diagrams_collage.jpg

Modelowanie systemów (SysML)

Wsparcie w zakresie tworzeniu modeli systemów przy użyciu języka modelowania SysML.

Image by Alexander Grey

Przeglądy projektowe

Wsparcie w zakresie przeglądu i recenzji dokumentacji projektowej od strony merytorycznej oraz procesowej, z perspektywy inżynierii systemów. Udział w przeglądach projektowych jako recenzent.

Sysml_diagrams_collage.jpg

Zarządzanie wymaganiami

Wsparcie w zakresie procesu zarządzania wymaganiami. Pomoc w stworzeniu wewnętrznego procesu zarządzania wymaganiami. Audyt istniejących procesów. Wsparcie w wyborze i dostosowaniu narzędzi do potrzeb procesu.

Business and entrepreneurship symposium. Speaker giving a talk at business meeting. Audien

Szkolenia

Dedykowane szkolenia z zakresu inżynierii systemów. Szkolenia wprowadzające. Specjalistyczne szkolenia z poszczególnych procesów, takich jak modelowanie systemów, tworzenie wymagań, czy przeprowadzanie weryfikacja systemu.

Dowiedz się więcej na temat współpracy

Dziękuję za zapytanie

bottom of page